வயம்ப கல்லூரி மாணவர்கள் 100 பேர் வைத்தியசாலையில்

0
28

வயம்ப கல்லூரி மாணவர்கள் 100 பேர் வைத்தியசாலையில்

வயம்ப கல்லூரி

வயம்ப கல்வியியற் கல்லூரியைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் 100 பேர் உணவு ஒவ்வாமையால் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இவர்கள் சாப்பிட உணவே இந்த திடீர் சுகயீனத்துக்குக் காரணமாகும்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – info@universaltamil.com

Advertisement