குண்டுகளின் தந்தை தம்மிடமே உள்ளதாக ரசியா பெருமிதம்

0
190

குண்டுகளின் தந்தை தம்மிடமே உள்ளதாக ரசியா பெருமிதம் இதனை நிரூபிக்கும் முகமாக ரசிய இந்த காணொளியை வெளியிட்டுள்ளது.

Russian military says FOAB is four times more powerful than the American “mother of all bombs”