காணாமல் போகும் சட்டத்தை உடனடியாக திரும்பப் பெற, பாராளுமன்ற சுற்றுச்சூழலில் ஆர்ப்பாட்டம் – (படங்கள் இணைப்பு)

0
46

காணாமல் போகும் சட்டத்தை உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று பாராளுமன்ற சுற்றுச்சூழலில் இன்று (20) ஆர்ப்பாட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

இதன் காரணமாக, பல மணிநேர பாராளுமன்ற சாலை தடுக்கப்பட்டது.காணாமல் போகும் சட்டத்தை காணாமல் போகும் சட்டத்தை காணாமல் போகும் சட்டத்தை காணாமல் போகும் சட்டத்தை காணாமல் போகும் சட்டத்தை காணாமல் போகும் சட்டத்தை காணாமல் போகும் சட்டத்தை காணாமல் போகும் சட்டத்தை காணாமல் போகும் சட்டத்தை

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – info@universaltamil.com

Advertisement