இணையத்தளம் திரைப்படத்தின் நான்கு நிமிட சிறப்புக்காட்சி

0
64
இணையத்தளம் திரைப்படத்தின் நான்கு நிமிட சிறப்புக்காட்சி
Inayathalam is an action-thriller film directed by Shankar and Suresh, starring Ganesh Venkatraman and Shweta Menon in the lead roles.

Cast: Ganesh Venkatraman, Shweta Menon, Delhi Ganesh, Y Gee Mahendra, Sukanya Rajagopalan
Crew: Shankar, Suresh (Director), A Karthik Raja (Director of Photography), Arrol Corelli (Music Director)
Rating: U/A (India)
Genres: Action, Drama, Thriller
Release Dates: 19 May 2017 (India)

Tamil Name: இணையதளம்